קואליציה אינה רוצה בחוקת יסוד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ב' כסלו התש"י, 23 בנובמבר 1949
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.