מנחם בגין בחוזרו מן הגולה מדיניות רעב מחלישה את הדור ומבריח הון יהדות הגולה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ו חשון התש"י, 7 בנובמבר 1949
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.