20 אלף איש הפגינו אתמול באספת עם מטעם תנועת חרות. בגין קורא לנוער מק"י, מפ"ם ומפא"י לשוב אל ארץ האבות בלבבם ובנפשם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ט כסלו התשי"ג, 7 בדצמבר 1952

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אך אתם בני הנוער, עוד לא איחרתם ובאזניכם תושמע הקריאה: שובו, שובו לארץ אבותיכם! שובו, לא בגופכם - אדמת המולדת מתחת רגליכם - אלא בנפשכם בלבבכם. בכל נפשכם ובכל לבבכם - שובו!
..והחוקר קרא באוזניו: ,, למה עברת לאויב?"השיב החייל: ,,לא בגדתי, רק הוקפנו ע"י הפינים מכל עבר ומפקדנו ציווה לנו להניח את נשקנו ועשיתי מה שכולם עשו – נכנעתי". שאג החוקר: ,,היית צריך למות בעד המולדת; למה לא מתת עבור המולדת?" אמר החייל בחרטה: ,,לא הספקתי..." אומלל האומללים ההוא! הוא לא ידע כי שם יכול האדם לא ,,להספיק" למות אבל תמיד יספיק לבגוד ומאשמת הבגידה ישחרר רק המוות.
צאו וראו: את אשר עשה אמיל זולה עבור דרייפוס אין מאנשי מפא"י ואנשי השומר הצעיר מוכנים לעשות עבור ידידם-חברם, חניכם, מחנכם! הם אומרים: אורן נפל קרבן לסבך של מקרים. העוורים מתכחשים!..הן התכחשות מוסרית כזאת אין למעלה ממנה בתולדות ימינו, פחדנות נפשית כזאת אין.
..הם עדיין רוצים לחלום את חלומם, מפניו הזהרתים עוד לפני שנתיים, עם פרוץ מלחמת קוריאה. וזה דבר חלומם: היום פנה. השמש שוקעת. ובשקוע השמש – הכל אדום. האופק, אדומים השמיים, אדומה הארץ.