מ. בגין באסיפה במקסיקו: העם כולו צריך להכריע אם לאשר הסכם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ד תמוז התשי"ב, 7 ביולי 1952

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אתם תביאו לעמנו את פיסת הנייר השחורה ותאמרו: כסף גרמני בימינו כפי שאמר צ'מברליין: שלום גרמני בימינו. ואילו אנו נביא אמונתו בקדושת הכבוד העברי וזכר קדושינו ויכריע העם ביניהם.