מ. בגין הכריז אתמול באסיפת עם בת"א: על ממשלת הקלון להתפטר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה ניסן התשי"ב, 20 באפריל 1952

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

הגרמנים הטבילו אותנו בדם ובדמע ובקמח טחון של עצמות אבותינו, וא' בן-גוריון ושרת, הם שרימו את העם והטבילוהו בבוץ.
המו"מ לא הצליח? – אל תרשו לאמר זאת. אם חלק מבינכם יסכים כי היות והגרמנים מסרבים לשלם לכן המו"מ לא הצליח, - והיה עליכם גם לומר כי אם גנב מתפרץ לדירה ומצליח להוציא את כל החפצים, הרי הוא ,,גנב מצוין", ואם הוא נתפס הריהו גנב שלומיאל ועליו לשבת בבית סוהר, לא משום שגנב, אלא משום שנתפס, זאת היא אטיקה הונטוטית.
אל תגידו שמנהיגי החזית הדתית בכנסת אין להם מצפון. להיפך יש להם מצפון רגיש, מצפון מצוין, אלא שבין המצפון שלהם קיים קשר בחוט או באלחוט עם הכיס. ואם הכיס אומר:,,צריך", המצפון אומר: ,,מותר".
ב7 לינואר אמר מר שרת ל,,ציונים הכללים": ,,אתם לא תקבלו בשביל הפרדסים שלכם את המכוניות הגרמניות". אנשי מפ"ם הוא שאל: ,, הקבוצים שלכם לא יקבלו את הטרקטורים?"..כך מדבר שר החוץ? הן אף צ'רלי צ'פלין כך אינו מדבר. כך מדבר ראש כנופיה של מקבלי נכסים גנובים, כשהוא בא לשכנע שיסכימו להתחלק בשוד, לך מכוניות, לך טרקטורים.
זכרו שוטרי ישראל. אין אתם שוטריו של רודן או של בנו, אין אתם חיילים של ממשלת מפא"י. ממשלה באה וממשלה הולכת – המדינה קיימת והעם קיים. הממשלה הזאת תלך, ממשלה חדשה תקום, ואף אז לא חיילים ושוטרים של הממשלה החדשה תהיו, תהיו חיילים ושוטרים של המדינה.
למה נעלם האושר מישראל? אנחנו הקבצנים בני הקבצנים, אנחנו בנים לאבות, שהתקימו על פת לחם עם מים, רובנו התקיימנו כאן על לחם עם תפוז – והשמחה והחדוה שררו בקרבנו. איך נעלם הצחוק, איך נשבר מטה השמחה, איך נעלם המוסר,..
"אבל, אם אני השמעתי דברי הסתה, מה זה כי תאשים את העתון, את הדפוס את הלונוטים? תאשים את ה,,מסית"! פחדן שכמותך! אתה יודע שאין בעיית החסינות קיימת. 10 פעמים כבר ויתרתי עליה. אני מאמין בצור ישראל וגואלו, זוהי חסינות.
הדבר הוא ענינה של כל האנושות כולה. או שגרמניה תקום – והאנושיות תחרב, או שהאנושיות תחיה – וגרמניה תחרב.