התשובה לאיומי הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ז אדר התשי"ב, 13 במרץ 1952

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

הממשלה אשר אדון ב-גוריון הוא ראשה ואתה חברה, תהא חייבת ללמוד – ללמוד אחת ולתמיד -כי אין היא "שופט" בישראל ואין הוא "בעליה" של מדינתנו. אם בהודעותינו לציבור תהא הפרת חוק, תהא זאת זכותכם או חובתכם לתבוע את האחראי להם לדין; ואם לא תלכו בדרך המשפט אלא תעשו מעשי שרירות, בכח ,,חוקים" שהוטלו על עמנו בתקופת השיעבוד – נתבע אנחנו אתכם לדין.
ועדיין יש שופטים ביהודה, יש דיינים בישראל – על אפם וחמתם של ראש הממשלה דהיום ושל שר המשפטים דהיום.
בסמכותו של אזרח חפשי, הריני, איפוא, להזהיר את הממשלה מפני מעשי שרירות רודניים, הפוגעים בזכויות היסוד ובחופש הביטוי אם תעשו צעד נוסף בדרך לגלוי אופיו האמיתי הטוטליטארי של המשטר; אם תנסו, ע"י הפסקת הופעת עתוננו, לסתום לנו את הפה, וביחוד להפסיק את מסע ההסברה נגד תועבת ההתמקחות עם האויב המשמיד – הריני להבטיחך, אדוני שר הפנים, כי מצוא נמצא דרכים חוקיות נאותות, כדי להביא את דבר האמת לידיעת הצביר ואת דבר אמונתנו אל לב העם.