הייתי לישראל ססובר

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ללא מקור כ"ח אייר התש"ט, 27 במאי 1949
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.