ההפגנה תהיה! אלפי פועלים ישתתפו בהפגנה ולא יתקיפוה אם פורעי מפא"י השכירים יתנפלו – יפוצו לכל רוח

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ט אדר התשי"ב, 16 במרץ 1952
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.