בגין בהפגנת המונים בככר ציון בירושלים: כשיריתם בנו בתותח – פקדתי: לא! היום אתן את הפקודה: כן!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י' טבת התשי"ב, 8 בינואר 1952

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

כאשר יריתם בנו בתותח אז נתתי פקודה לא! היום אתן את הפקודה: כן ! אמנם לא תדעו רחמים עלינו, אך זאת הפעם לא נדע גם אנו רחמים כלפי מוכרי דם אחינו והורינו. זו תהיה מלחמה לחיים או למוות.
והנה היום הזה ארבע שנים לאחר האתחלתא דגאולה עומד ראש הממשלה העברי ומודיע כי ילך לגרמניה בכדי לקבל כסף, כי ילך בעד בצע כסף, למכור את כבוד עם ישראל ולהטיל עליו חרפת עד.
אך זהו החשבון שלהם: כסף, כסף וכסף! בעד כמה מיליונים דולרים עומדת להעשות התועבה. הם יבטיחו להקים,,סולל בונה" חדש אך זה ימס ויבוזבז תוך זמן קצר, ואיפוא הם יקחו עוד ששת מיליונים יהודים בכדי לקחת כספים מאת רוצחיהם? הן זוהי זוועת הזוועות.
הם עומדים לחתום על הסכם עם גרמניה ולומר שגרמניה זה עם, ולא מה שהיא: עדר זאבים ששיניו טרפו ואכלו את עמנו.
הדם ההוא הקדוש והמקודש למדנו מלחמה, והדריכנו על במות אויב. ובזכות הדם ההוא נהפך לראש הממשלה. בן-גוריון העריץ הקטן והמניאק הגדול, שאינו מוסר לעצמו דו"ח על עומק השואה ועל חומרת הסכנה. כיצד ניראה בעיני העמים כשקלוננו ייצא לרבים, כי הלכנו אל רוצחי אבותינו לקבל עבור דמם כסף?
אני מדבר גם בשם הדם שנשפך לא רק שם במיידנק ובאושונצים, ואני מדבר כאן בכדי שלא תצטרכו להרכין ראש נגד הגויים. ולכן אני אומר לאדון בן-גוריון: לא יהיה מו"מ עם גרמניה. על זה אנחנו כולנו מוכנים למסור את נפשנו, ייהרג ובל יעבור. אין קרבן אשר לא נקריב בכדי לסקל מזימה זו. אדון בן-גוריון העמיד שוטרים, ובידיהם, - לפי ידיעות שקבלנו זה עתה, רמונים וגזים מדמיעים מתוצרת גרמנית, אותם גזים שהחניקו את אבותינו. יש לו בתי-סוהר ומחנות-ריכוז. בן גוריון אמנם זקן ממני בשנים, אבל אני זקן ממנו בניסיון בהתנגדות לשלטון רשע. ולכן אני מכריז: רשע עומד מול ענין צדק ויתנפץ מזכוכית מול סלע. וכך יתנפץ הניסיון המכוער הזה מול התנגדות העם.
אמנם אני יודע שאתם אמיצים, לא תרחמו על נשינו וילדינו הקטנים, אך אין דבר נלך גם למחנות ריכוז, למרתפי עינויים, כי אין אנו טובים מאלה שעלו לגרדום. אמנם חשוב חשבנו לפני שלוש שנים כי נוכל גם לשמוח בילדינו הקטנים, אולם בכדי שבני לא יתבייש כי נולד יהודי נלך. נלך, ולא תהיה נסיגה.
אזכיר לך אדון בן-גוריון, עת העמדת את הקריירה שלך על מו"מ – גם בווין העמיד על הקלף שלנו את הקריירה שלו, וסופך כסופו של בווין.
כאשר אנו אומרים שניתן את הנפש, ניתנה בכל מחיר. גם אם נגזר עלי למות וגם אם נגזר עלי לא לראות את בני הקטן בשמחתו – מאשר לראותו בחרפתו. או חרות או מוות, אין נסיגה. באם חרפה זו תקום, אם זה יהיה, לא נראה אותה כממשלה יהודית.
הנציגות הדתית עומדת למחוק פסוק מן התורה: מחה תמחה את זכר עמלק, כי ילחם ה' בעמלק. אם עם ה' עומד לפתוח במו"מ של חרפה זו, דעו לכם שרים דתיים: כף רגלכם לא תדרוך עוד בבית כנסת, שום קרבן מצדכם לא יירצה. שפתותיכם שידובבו תפילה – הבל בפיהם, כי אתם מכורים לעגל הזהב.
נרים כולנו יד, ונשבע בשם ירושלים, בשם עולי הגרדום בשם זאב ז'בוטינסקי. באם אשכחך חרפת ההשמדה – תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרנה, אם לא אעלה חרפת ההשמדה בראש יגוני.