בגין בכנסת: אנו מוכנים לכל כדי למנוע החרפה הזאת מישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י' טבת התשי"ב, 8 בינואר 1952

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

רצינו לחנך את העם הזה לחיי מדינה, לחיי חופש, לחיי עצמאות, לחיים תקינים, אחרי אלפיים שנות גלות, כלום אין גם לנו ילדים? כלום אין גם לנו נשים? כלום אין מגיעים לנו חיים שקטים? כלום אין גם לנו איזו שהיא זכות לחיות כאזרחים חפשים במדינה הזאת? הרי את הכל נתנו למען הקמתה. מאומה לא קיבלנו: לא פיקוד, לא צבא, לא משטרה, לא ממשלה, לא משרה, שום דבר!...שוב הלכנו לנוער ואמרנו: עוד נהפוך לבם, עוד נשכנע אותם; אין דבר, מדינתנו היא. כך לימדתי את הנוער הזה, כך למדתי מאבי ומורי, אבל עוד דבר למדתי ממנו ואתו גם לימדתי: יש דברים בחיים היקרים מן החיים עצמם.
יש דברים בחיים שהם נוראים מהמוות עצמו. זהו אחד הדברים האלה! עליו ניתנת נפשנו! עליו נהיה מוכנים למות! כולנו נעזוב את משפחותינו, נאמר שלום לילדינו, כי לא נראה אותם עוד – ולא יהיה מו"מ עם גרמניה! עמים הראויים לשם זה עלו על בריקדות בגלל עניינים הרבה יותר פעוטים. על ענין זה – אנחנו, בני הדור האחרון לשיעבוד והראשון לגאולה, אנחנו שראינו את אבותינו נסחבים אל תאי הגזים. אנחנו ששמענו את שקשוק גלגלי רכבות המוות, אנחנו שלנגד עיננו האב הזקן הושלך לנהר יחד עם 500 יהודים מבריסק דליטאהמפורסמת והנהר האדום מדם. אנחנו, שלנגד עיננו האם הזקנה נרצחה בבית החולים, שלנגד עיננו עברו כל המאורעות שאין דוגמתם בהיסטוריה -
אנחנו נחשוש לסכן את נפשנו כדי למנוע מו"מ עם רוצחי אבותינו? היינו כובשים את פנינו בקרקע, מוטב היה לנו לשלוח יד בנפשנו. אילולא היינו קמים. אנו מוכנים לכל כדי למנוע את החרפה הזאת מישראל... לכו עמדו סביב הכנסת. לא תפריעו לדיוני הכנסת. כל דברי הפרובוקציה כאילו היה בדעתנו להפריע לדיון בכנסת - לשוא ! אמרתי: לכו, עמדו, הקיפו את הכנסת, כמו שבימי רומי שנשיא רומאי ניסה להכניס פסל רומאי בהיכל נזעקו יהודים מכל קצוי הארץ, הקיפו את הבית ואמרו: עבר על גופותינו...
הן בתחתית הגיהינום נשמע קול השטן: שפך דם יהודי על כסף גרמני. למה ולשם מה? הרי הכסף הזה יוזל ילך ויעלם והחרפה תישאר. אני יודע כי יש לכם כח וידיים ריקות. יש לכם בתי סוהר, מחנות ריכוז, צבא, משטרה, בולשת, תותחים, מכונות יריה, אין דבר! על ענין זה יתנפץ כל הכח כזכוכית עלי סלע. על ענין צודק נלחם עד הסוף. הכח הפיזי במקרים כאלה אין לו כל ערך;
באיזה שבט פראי ביותר..תראו דוגמא שבנו של הנרצח ילך אל הרוצח וידרוש את דמי הבית שעלה באש.