בכח האחוה נאומו של מר מ. בגין בפתיחת ועידת של"ח

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ו כסלו התשי"א, 24 בנובמבר 1950

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

המשמעת לא הייתה סיבת האחוה אלא להיפך: המשמעת הייתה תוצאת האחוה. האמון המופלא לא היה הגורם ליצירת האחוה – גם האמון היה תוצאת האחוה. האחוה הייתה אבן הפינה לכל בניננו. הכוח לעמוד בניסיונות, בכשלונות וביסורים. האחוה הקימה גשר בלתי נראה לעין – לא רק בין רחוקים-קרובים אלא גם בין קרובים-רחוקים. בין אחים שהיו רחוקים מרחק אלפי מילין.

האחוה יצרה נוהג חדש לגמרי: ארגון צבאי מדיני המבוסס על הפקודה – על הפקודה שכמעט ואיננה נשמעת. היחסים בין המפקד לחייליו היו פשוטים כל כך עד שדי היה למפקד ברמז כדי להעביר את רצונו ולתרגמו לשפת המעשה.