מנחם בגין במושב פומבי של מועצת עובדי תל-אביב תנועת החרות תפעל לגידולה, פתוחה ושגשוגה של הסתדרות העובדים הלאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון א' כסלו התשי"א, 10 בנובמבר 1950
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.