עליכם להעמיד את המנדט אשר קיבלתם לפני 20 חודש לרשות העם, כי איש אינו מאמין לכם לא בארץ ולא בחוץ לארץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג חשון התשי"א, 3 בנובמבר 1950
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.