במלאת 25 שנה לעליתו לגרדום אלפים השתתפו בטכסי הזכרון לשלמה בן יוסף ובעליה לקברות עולי הגרדום ופורצי כלא עכו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ב' תמוז התשכ"ג, 24 ביוני 1963
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.