מ. בגין בנאומו בנהריה: ,,משפט באזל גילה שוב לעיני כל את הסכנה האיומה שבפעילותם של המדענים הגרמניים במצרים"

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ב סיון התשכ"ג, 14 ביוני 1963

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מארץ השואה לא תבוא לנו ישועה