מ. בגין באסיפת אלפים בבאר שבע: ראש מפא"י מטיף לשנאת יהודים – ןאנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"א סיון התשכ"ג, 3 ביוני 1963

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אל תשנאו יהודים לעולם. אל תנטרו איבה לאף יהודי תהיה מפלגתם אשר תהיה בין אם הם חברי מפא"י, מפ"ם או אחדות העבודה, וגם אם הם יריבים לנו אל תשנאו אותם - יהודים חייבים לאהוב איש את רעהו על אף חילוקי הדעות שביניהם. חילוקי הדעות חייבים להיות כנים וגלויי וההכרעה ביניהם תהיה דמוקרטית, אבל אל איבה ואל משטימה, כי תמיד יהיה עלינו לעמוד נגד אויבינו כעם אחד.