במושב המיוחד של הכנסת שנקרא לדון בפרשת המדענים הגרמנים במצרים: מ. בגין: חטא כבד חטאת מר בן-גוריון לבטחון האומה ולעתיד ילידנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ד ניסן התשכ"ג, 8 באפריל 1963

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אבל ישנה בעיה קונסטיטוציונית רצינית. היש לנו משטר פרלמנטרי, והממשלה אחראית אחריות משותפת בפני בית הנבחרים, או דברים גורליים נחתכים על ידי קפריסה של יחיד. זו השאלה החוקתית העומדת לפנינו.... היכו ועדת החוץ והבטחון, שהיא בבחינת כנסת זוטא; היא מקיימת ישיבותיה בסודיות; חבריה מופקדים על בטחון המדינה. איך תמנע מהם אינפורמציה? איך תמנע מהם הסבר? מהם, החברים היושבים על הספסלים האלה מכל הסיעות בקואליציה ובאופוזיציה?