מ. בגין: הוא שצריך להתפטר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ו' ניסן התשכ"ג, 31 במרץ 1963

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

פה לא וורשה, פה ירושלים. פה לא נכר, ה המולדת; לא בגטו אנחנו, מדינה לנו. ואם מישהו יקום להשמיד את העם הקטן והאמיץ הזה, הרי הקם להשמידנו הוא שיושמד. וישראל ויהודה יחיו ובני חורין יהיו.