מומחי השמד הגרמני במצרים (נאום בכנסת מה-20 במארס 63)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו אדר התשכ"ג, 22 במרץ 1963
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.