בגין: מדיניות חסרת אחריות וחסרת תבונה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ד טבת התש"י, 3 בינואר 1950
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.