הישיבה השישים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, ב׳ שבט תשל״ח (10 ינואר 1978) – ה.הודעת הממשלה בדבר צירוף שרים נוספים לממשלה תשובת ראש הממשלה

פורסם בתאריך:
ב' שבט התשל"ח, 10 בינואר 1978
נושא:
מחתרות - אצ"ל

אדוני היושב-ראש, הרשה-נא לי לומר מלים מספר על שני החברים שאני מבקש מאת הכנסת לאשר את צירופם לממשלה. אלך לפי הגיל, או לפי הוותק:

חיים לנדאו — לוחם מחתרת, מגדולי הלוחמים. אולי לא כל החברים יודעים את הביוגראפיה הזאת. מדוע לא אומר זאת? אני יודע שכל רמטכ״ל, כאשר קיבל את השרביט, כשאני הייתי חבר בממשלה, אמר והתגאה בזה, בקבלו את הדגלון: שירתתי בפלמ״ח. כל הכבוד. אבל צריך מעל במת הכנסת לדבר פעם גם על שירות באירגון הצבאי הלאומי. שמונה-עשרה — עשרים שעות ביום, יומם ולילה, ברחוב, חמש שנים תמימות נרדף עד צוואר, מבוקש על-ידי המשטרה הבריטית בכל הארץ. לא הפסיק את השירות אפילו יום אחד. עמד בראש המטה בעת היות האירגון מחתרתי. עזב את רעייתו בחיפה למשך ארבע שנים תמימות, לא ראה אותה, לא היה עמה. מסירות כזאת, אירגון כזה, מלחמה כזו, הקרבה כזו. תמיד היה אופטימי. היו לנו גם טראגדיות והוא היה ממש כברזל, כצוק סלע. הוא היה מנחם את חבריו עד שעבר המשבר, והמשכנו. לכן מותר לי לבקש יחס של כבוד מן הכנסת לאדם כזה. פה יושבים לוחמים מכל החוגים ואנו את כולם מכבדים, ללא יוצא מן הכלל. עשרים-ותשע שנים בכנסת, עם ידע מדיני שהוא נדיר; יותר מעשרים-וחמש שנה חבר ועדת החוץ והבטחון, ולא היה מדליף. אדם כזה אני מזמין היום להצטרף לממשלה. חבר ממשלה, שר פיתוח, שר טוב, מועיל. מה הטענות שלא לעניין כלפי הצעה כזאת? מה הטענות האלה?

אדוני היושב-ראש, מתכוון אני להציע את מועמדותו של חבר-הכנסת לשעבר לנדאו להיות חבר הממשלה. הוא יביא תועלת מרובה, יקבל תפקידים מעשיים ורציניים שאודיע עליהם בבוא היום. הוא יעזור, יתרום לדיונים המדיניים, בייחוד בימים אלה כאשר הדיונים המדיניים, כלומר בעיית התהליך להשכנת שלום, הם בעיצומם. הכנסת יכולה להתגאות בשר כזה.

חברי וידידי משה נסים, איש צעיר, ביחס אלי איש צעיר, משכיל, משפטן, פארלאמנטאר מובהק, יודע את חוקי-היסוד ואת החוקים בעל-פה כפי שאני בעצמי נוכחתי לדעת. רבות נועצתי בו במשך כל השנים. כל הופעה שלו מעל במת הכנסת מוסיפה כבוד לבית. אדם המתמצא בכל המשפט הישראלי והעברי. חכמה, דת, השכלה כללית. כולכם מכירים אותו. אני מציע שיצטרף לממשלה. הרי זה לכבוד לכולנו.

שני החברים האלה, אדוני היושב-ראש, מן הכוחות המעולים בבית הזה, יתרמו רבות לממשלה, לדיוניה ולהחלטותיה. אני מתגאה בשניהם, בחברותם, במתינותם ובאמונם. ועם הרגשת הכבוד אני מציע, אדוני היושב-ראש, שהכנסת תאשר את החלטת הממשלה על צירופם של חיים לנדאו ומשה נסים לממשלת ישראל.