25 אלף איש במפגן אדיר בחיפה תכלת לבן. מנחם בגין מביא להמוני חיפה ופרבריה את הקריאה לאחווה ולאהבת ישראל

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ח' אב התשי"ט, 12 באוגוסט 1959
מתוך:
עמוד 1

שנית: בל תושלך עוד אבן אחת על שוטר עברי. כפי שאמרתי, השוטרים האלה הם יהודים אזרחים כמונו, כפי שהם חייבים לכבד את האזרחים כן האזרחים חייבים לכבד אותם! שלישית: בל תנופץ עוד שמשה אחת בבית מסחר יהודי. זכרו בני עמי: בית מסחר או בית קפה זה הוקם בעמל רב, לפעמים בזיעת אפיים של בעליו, לעיתים בדם מייסדיו. רכוש יהודי הוא. בל תיגע ובל תפגע - בו. רביעית: בל ירים עוד יהודי יד על יהודי. כך נאמר בעלות עמנו על בימת ההיסטוריה, עוד לפני צאתו מבית העבדים. רשע למה תכה רעך? רשע למה? משום שהוא מכה את רעהו. ועוז זכרו: השבטיות הרסה את הבית הראשון. מלחמת האחים מוטטה את הבית השני. אנו אך הנחנו את היסודות לבית השלישי שעוד לא הוקם. לעולם לא יוכלו לנו אויבינו, אם נהיה על אף כל חילוקי הדיעות בינינו, עם אחד אולם אם חלילה תשתלט השבטיות או תוצת אש של מלחמת אחים - או אז צפויה סכנה לקיומנו. חמישית: בל יישרף מועדון כלשהו בישראל! אנחנו נוהגים על פי הכלל הגדול של הלל: ,,דעליך סני, לחברך לא תעבד". היו ימים בהם אנשי מפא"י שרפו את מועדונינו והחריבו את בתינו. אבל לא כמוהם אנחנו ומשום כך אנו אמרים: אל תגעו ואל תפגעו.!