15,000 איש באסיפת גח"ל בשכונת התקווה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' חשון התשכ"ו, 1 בנובמבר 1965
מתוך:
עמודים 1,2

אין שום הצדקה לכך, שצעיר עברי יסכן את בריאותו ואולי אפילו את חייו על ידי נסיעה על שני גלגלי מכונית או חסימת הרחוב הראשי במכוניות מתנגשות. המאורעות המעציבים התרחשו בלילות שבת. ודאי כל איש בביתו בן חורין להתנהג כרצונו. לא נכפה על איש את התנהגותו בדלת אמותיו. אבל עליכם לזכור בנים צעירים, מהי השבת בשביל הוריכם ובשביל הרוב המכריע של תושבי השכונה. קודש היא. אל תחללוה בפרהסיה. אל תצערו ואל תדאיגו את שומרי המצוות הטהורים והאמנים בסביבתכם...