15,000 איש באסיפת גח"ל בשכונת התקווה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' חשון התשכ"ו, 1 בנובמבר 1965
מתוך:
עמודים 1,2

ולאחרונה.. בלילות ההם התנגשתם עם המשטרה. תזכרו מי הם שוטרי ישראל. מה לא עשינו כדי שלא יהיו מעלינו שוטרים זרים, ויקומו לנו שוטרים עבריים. הם אינם שונאיכם, הם ידידיכם. הם משרתי הציבור, הם נועדו לעזור לאזרח ולא לרדות בו. הם יהודים כמונו. כבדו אותם והם יכבדו אתכם. אהבו אותם והם יאהבוכם.