תשובה לנשיא טרומן

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' סיון התש"ז, 8 ביוני 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 112-113

כמובן, אנו מתגאים מאד בסיועם המוסרי של מיליוני אמריקאים, ללא הבדל דת ומוצא, במלחמת השחרור שלנו, כשם שאנו מתגאים באהדת עמים חפשיים אחרים למלחמתנו.אבל אין מלחמתנו תלויה בעמדתם של גורמים זרים. תהיה עמדתם אשד תהיה - אנו נמשיך להלחם לשחרור ארצנו ולגאולת עמנו. גמרנו אומר לא להיות עוד קרבן פסיבי לאינטריגות בין-לאומיות. לא נרד שאולה למען נפט, הזורם מתחת לאדמה. לא נרכין ראש בפני החלטות שליטים, הגוזרים עלינו שעבוד, בגלל חשבונות צדדיים. אמנם, כוחנו הפיסי אינו רב. אבל כבר הוכחנו, בעמדנו מול חיל מצב של מאה אלף אויבים, כי יש בנו כח אחר, שבעזרתו הננו עומדים במערכה, מורידים מהלומות ואיננו נופלים. הכח הזה הוא הנכונות, שאולי לא היתה דוגמא לה בעבר, לתת את נפשנו למען החרות.