תשובה לנבונים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אדר התש"ד, 28 בפבואר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 26
זאת היתה ההגבלה הראשונה של עליה יהודית חפשית של הזכות העברית למולדת. וכידוע, אנו מתפתחים, צעד אחרי צעד, בכיוון חיסולו של חזון הציונות. משרדים אלה מחלקים סרטיפיקטים על בסיס הספר לבן של שנת 1939. בעוד חודש צריכים הם לגמור את עבודתם בשטח העליה ולהמשיך בסידור המיגרציה, כלומר, כניסה ויציאה של יהודים וגויים גם יחד.