תשובה לנבונים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אדר התש"ד, 28 בפבואר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 26

מה איפוא מסמלים משרדים אלה: עליה, או ירידה? האם אין הם אמצעי של הסוואה והונאה ונסיון ליצור רושם, כי עוד קיימת עליה יהודית בעוד שהיא מתחסלת בעצם ימי הטבח בגולה? האם הערבים צריכים היום להתקיף את המשרדים? מדוע? הן הערבים מפחדים בראש וראשונה מפני עליה יהודית. הקיימת היום עליה יהודית? הערבים, כבוד הערוך, שקטים ומנומסים היום, כי הם השיגו את שלהם – ורק ע"י פעולות מחוסרות "חישוב פוליטי" - :אין עליה עברית, אין בית לאומי עבור עם ישראל, יש ספר לבן.