תשובה למתחסדים מחוץ ומבית – חלק ב

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב כסלו התשל"ה, 6 בדצמבר 1974

לעת משבר יש לומר לעם את האמת ולחזק את רוחו. אם יטעה מישהו את עמו מבחינת העובדות המדיניות, הוא ייצור בקרבו אשליה מסממת אשר ההתפכחות ממנה תמיט מבוכה מרה או יאוש מפרק. אבל האמת על מצב קשה, מסופרת לעם, צריכה להיות מלווה בדברי אמונה כנה כי יש לאל ידו לעמוד במבחנים ולהתגבר על הקשיים. תמיד יש לזכור, כי רוחו של עם היא עצמה הינה גורם חשוב, ולעתים מכריע, במאמץ או בהליך של ההתגברות. על אמת זו למדנו, לשלילה או לחיוב מתוך התבוננות וניסיון. [...] ואצלנו? באילו מבחנים מן הנוראים ביותר, לא עמדנו בשנות הארבעים? אבל הרוח, שפעמה בקרבנו היתה נפלאה, בלתי שבירה – ויכולנו.