תשובה למתחסדים מבית ומחוץ

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשל"ה, 29 בנובמבר 1974
מתוך:
עמוד 16
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-או"ם. בטחון - הגנה עצמית. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים, פלסטינים

נבלה נעשתה בעצרת או"ם לו היה הדבר תלוי בה, ניתן היה לומר, כי היא כאילו התירה את דמנו. בהמלצתה מספר 741, שתיזכר לדיראון, נכלל סעיף האומר: "העצרת מכירה בזכותו של העם הפלסטיני להשיג את זכויותיו בכל האמצעים, בהתאם למטרות והעקרונות של מגילת האו"ם".

בהחלטה נפרדת העניקה האסיפה הכללית לארגוני המרצחים הערביים מעמד של משקיף קבוע, כמו לשוויץ או לקריית הוותיקאן. אם נתבונן בהמלצה על סעיפיה, ובהחלטה על תוכנה נמצא בהן הוכחה ברורה להאשמה, כי העצרת כאילו אמרה לערפאת ולמרעיו: לכו והירגו יהודים...

...עתה ברור לחלוטין, כיצד מפרש המשקיף הקבוע באו"ם, שהוכר כנציג החוקי היחידי של ערביי ארץ ישראל, את העקרונות והמטרות של מגילת הארגון הבינלאומי. מעשי הדמים הבזויים ביותר בקריית-שמונה, במעלות, בשמיר ובבית-שאן, או במינכן, ברומא ובאתונה, הם בהתאם לעקרונות ולמטרות של מגילת האומות המאוחדות.

בידי אנשים אלה, אם מותר לומר כך, ובעקבות מעשיהם הנודעים לשמצה תחתיה, הותירה העצרת בניו-יורק זכות מלאה, בלתי מסויגת, של פירוש המגילה, עקרונותיה ומטרותיה, ולהם היא אמרה כי הם זכאים להשיג את מטרתם "בכל האמצעים".

במשפט האחרון יש, כמובן, להדגיש את המלה הקטנה, אשר עולם ומלואו בה: בכל. מדוע לא כתבו מנסחי ההחלטה כי "הפלסטנים" זכאים להשיג את זכויותיהם באמצעים המתאימים לעקרונות ולמטרות של מגילת האו"ם? מדוע הם הקדימו וקבוע, כי "המאבק" צריך להתנהל בכל האמצעים? התשובה היא, כי דווקא זה היה להם העיקר; ואילו הסיפא, על העקרונות והמטרות של האו"ם, היא להם הטפל, משום שזכות הפירוש היא בידם, ולהם היא נמסרה.

בכן, בכל האמצעים... ביטוי זה מן הדין שיעורר רגש זוועה בלב האדם, בייחוד בתקופתנו. בני דורנו התנסו בתוצאות של אסכולה טוטליטרית זו; הם היו לא רק משקיפים קבועים שלה אלא גם קרובנותיה. הבולשביזם והנאציזם, סטאלין והיטלר, הכריזו כי כדי להשיג את מטרותיהם השונות, לעתים אף משולבות, מותר להם ולעושי דברם להשתמש בכל האמצעים.

אמרו ועשו. ואנחנו היודעים מה עומקה של התהום אשר לתוכה השליכו מליוני אנשים, נשים וילדים, ואשר לעברה דחפו את כל העמים. עוד מעט, והכל היו מוטלים בה. במאמץ עליון, ובקרבנות נוראים ניצלה האנושות מליל דמים, אשר סופו מי ישורנו.

אחר הנסיון הזה שבים אנשים ותובעים לעצמם את הזכות להשתמש, במלחמתם נגד אומה, בכל האמצעים, על פי האסכולה הבולשבית, או הנאצית, או הקומו-נאצית. נציגים של יותר מחמישים אומות, בנוסף על המדינות הערביות והקומוניסטיות, סומכים ידם על אסכולה זו, ואילו נציגיהן ושל 37 אומות מבקשים לא לספור את קולותיהן, הם נמנעים...

בכל האמצעים. ארץ היהודים היא היום היחידה בעולם, שבה נשמרים, על ידי אנשים חמושים, בתי הספר. אפילו חוק מיוחד קיבלנו השבוע כדי לחייב הורים, מורים ותלמידים בשמירה המיוחדת הזאת. מדוע שוב היינו ליוצא מן הכלל בקרב עמי תבל?הכיצד היינו לעם לבדד ישמור – תינוקות דבית-רבן? אין זאת שמניחים אנחנו, שחוששים אנו, כי ילדינו עלולים להיות מותקפים בידי זדים.

ומנין לנו הנחת-זוועה זו? אי בית ספר בעולם, אשר נגדו מתוכננת התקפה בתת מקלעים ורימוני יד? ייבושו וייכלמו מרימי היד ונמנעי ההצבעה, אך לנו יש יסוד להניח, כי על ילדינו הנמצאים בין כתלי מקדש הלימודים מרחפת סכנה. הם כבר הותקפו לא פעם אחת בלבד, וחייבים אנו להגן עליהם כדי למנוע הישנות פגיעה בהם. אבל אם נאמר למרצחים, כי יכולים הם, אחר קריית-שמונה ומעלות, להשתמש בכל האמצעים, משמע, כי רצח תלמידים, שפיכת דמי ילדים, קיבל גושפנקה, שומו שמים של ארגון השלום הבינלאומי.

אך יכולים אנו להודיע לאויבים, לצבועים ולמתחסדים, כי מזימתם לא תקום. הם ירשמו לפניהם, כי בדור שבו היה שימוש נגד העם היהודי בכל האמצעים, אף תת-חייתיים, היהודי הלוחם הוא לא ייעלם עוד לעולם. והוא יהלום באלה שירימו יד זדון על ילד יהודי. חוק השמירה על תינוקות דבית-רבן היה לכורח השעה, אבל יש גם צו השעה להכות בארגוני המרצחים, כדי למנוע מהם את היכולת להגיע לבתי ספר ולפגוע בילדי ישראל. זוהי חובתה של מדינת היהודים. יש יסוד לתקוה, כי החובה השליחותית הזאת תקוים.