תשובה למר וינסטון צ'רצ'יל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד כסלו התש"ה, 30 בנובמבר 1944
מתוך:
במחתרת, (תשי"ט) כרך א' עמ' 189-195

להחזרה זו של מולדתנו הקטנה, שנגזלה מאת עמנו, הננו נלחמים ונוסיף להלחם. עברים אנחנו. את דרכנו למדנו מאבותינו ורבותינו. אדמה זו, עליה דרכנו שוב אחרי פרידה של 80 דורות, מעלה לפנינו את דמויותיהם של גדעון ושמשון, של יהודה המכבי, של שמעון בר-גיורא ויוחנן מגוש-חלב; הם, וכל הגיבורים והמנהיגים, שבאו אחריהם והלכו בעקבותיהם, לימדונו, כי נגד שעבוד יש להלחם ולמען החרות צריך להקריב גם את החיים. עברים אנחנו אין אנו שוביניסטים. יודעים אנחנו להעריך אומות אחרות, את זכויותיהן בהיסטוריה ואת מורי דרכן. לפיכך, לא נבוש, אלא הננו מתכבדים להודות, כי גם ממך, אדוני ראש המיניסטרים, למדנו משהו. במשך שנות הסבל והגבורה הללו למדנו, כיצד נלחמת, ומוכרחה להלחם, אומה על קדשי קדשיה.