תשובה למכתב אלמוני

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו טבת התשט"ז, 30 בדצמבר 1955
מתוך:
עמוד 2

לתבוע, או לקבל, "חלק בשלטון ", הן זוהי הדרך, בה הלכו, ומוסיפות ללכת, כל מפלגות החלוקה, דרך אסון היא... "חלק בשלטון" אינו מענין אנשים, שידעו, בלי שום שלטון, לפעול למען עמם, להקריב את נפשם למענו, להוציאו מעבדות לחרות. עינינו, מורי ויריבי, אינן לשררה, אלא להגשמה. אם העם, החפשי להכריע, יקרא לנו, באחד הימים, לנהל את עניניו, לא נעשה דבר, כדי ל"הנציח" את שלטוננו. נעשה למען נצח ישראל. אם נצליח בשליחותנו, נרצה להמשיך בה. אם העם יסכים, במבחן צבורי חדש, כי נוסיף עשות, נשמע נעשה. אך אם נכשל במלאכה, לא נרצה כלל להמשיך בה, והעם יצדק לחלוטין, אם ישלחנו לספסלי האופוזיציה.