תשובה לידיד אמריקאי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' טבת התש"ז, 1 בינואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 322-323

"לעמנו המושמד דרושה עזרה ממשית. וכשאין היא באה, אין בפני בניו הנאמנים דרך אחרת, אלא לעזור לעצמם ולסמוך על נכונותם והקרבתם. ובמלחמת צדק זו השג נשיג את תמיכתם של כל שוחרי החופש בארצך הגדולה ובעולם כולו."