תשובה לאב בריטי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אב התש"ז, 30 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 231

אנו, חיילי ישראל, מבינים לרגשותיו של אב החרד לגורל בנו. גם אנו בנים לאבות ואבות לבנים. ואלהים הוא העד, כי אנו לא רצינו בשפיכות הדמים ההולכת וגוברת בארצנו השדודה והכבושה בידי עריצים צמאי נפט ודם. ארץ קטנה זו היא ארצנו היחידה. רצינו להביא אליה את אחינו, רצינו לבנותה כארץ החופש והשלום. אך זה לא ניתן לנו ועל הדם היהודי שנשפך כמים - באשמת אותו משעבד אכזרי - נוספות עתה טפות דם בוערות של גבורים עברים, שגמרו אומר לשחרר את ארצם לגאול את עמם או למות.