תפקיד האופוזיציה

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ג, 1 במרץ 1963
מתוך:
האומה 1963 כרך 4 עמ' 547-556

והרי דוגמה אחת בלבד. עם כינונה של הכנסת הרביעית בשנת 1959 הוגשה הצעת-חוק, אשר נקראה בשפה המקובלת חוק המשמעת הקואליציונית. בהצעת-חוק זו היה משפט שבו נאמר: "האחריות המשותפת מחייבת את השרים על סיעותיהם". לאחר המשפט הזה באו הסאנקציות על חברי הממשלה, סאנקציות בדרך של התפטרות, אם הסיעות שעמהן הם נמנים לא לא יקיימו את האחריות המשותפת הזאת. תמכו בהצעת-חוק זו יותר משני-שלישים של חברי הכנסת. רוב עצום. אך, במחילה מכבודנו הלאומי, יצא אבסורד גמור. וחייב אני להוכיח דבר זה. בסעיף 11 של חוק המעבר, הנקרא אצלנו "קונסטיטוציה קטנה", נאמר: "הממשלה תשא באחריות משותפת לפעולויה בפני הכנסת, תמסור לה דין –וחשבון עליהן ותכהן כל עוד תיהנה מאמון הכנסת". לשון אחר: הממשלה תשא באחריות משותפת בפני הכנסת. הכנסת מורכבת, כחוק, מסיעות. האחריות המשותפת מחייבת, על-ידי השרים, את הסיכות. יוצא שהכנסת ארחאית בפני... הכנסת.