תפקיד האופוזיציה

מאמר עיתון: האומה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ג, 1 במרץ 1963
מתוך:
האומה 1963 כרך 4 עמ' 547-556

להצדקת ההתפתחות המדאיגה הזאת נוצר אפילו מושג של דימוקראטיה חד-מפלגתית. מושג זה למה הוא דומה? לעורב לבן, או לקרח מטוגן... והרי זו גישה של תרתי-דסתרי, שהרי דימוקראטיה חד-מפלגתית אינה קיימת כלל. ואם מר נקרומה, המנסה להוכיח שידידנו הוא, משתדל לקיים את ה"דימוקראטיה" הזאת, או מר סוקארנו ומר סקו-טורה, אם ידידים ואם מתנגדים ואם אויבים כקאהיר ובאגדאד, אף אם יוסיפו על הדימוקראטיה החד-מפלגתית אתהשם סוציאליזם – אין פירושו של דבר אלא עבדות, דיכוי האדם, השפלת האזרח. כי אין דימוקראטיה בלי משטר של מפלגות; בלי משטר שבו קיימת ממשלה מצד אחד, ולעומתה צד-שכנגד הנקרא בלע"ז אופוזיציה, והיא בהכרת האזרחים ובהסכמתם.