תפקיד האופוזיציה

מאמר עיתון: האומה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ג, 1 במרץ 1963
מתוך:
האומה 1963 כרך 4 עמ' 547-556

אומר אתה: מדינה מסויימת קיימת בה אופוזיציה, משמע שמדינה זו היא חופשית ודמוקראטית – לא דייקת. ודאי, קיומה של אופוזיציה הוא קריטריון חשוב לעצם קיומה של חרות אזרחית, אבל אין הוא הקריטריון היחיד. יש קריטריונים נוספים, והחשובים שבהם הם שלושה: מערכת-שיפוט בלתי-תלויה, עיתונות חופשית, ועליונות הרשות האזרחית הנבחרת, ללא סייג, מעל כוחותיה המזויינים של ממדינה. אבל אומר אתה: מדינה מסוימת אין בה אופוזיציה, משמע שאין בה דימוקראטיה – דייקת. משל למה הדבר דומה? לאדם. אם אנו אומרים שאין לו לאדם חום, אין עדיין פירוש הדבר כי הוא בריא; אולם אם יש לו חום – יש בכך הוכחה שהוא חולה. הרי זהו סימפטום כי משהו בגופו אינו כשורה. היפוכו של דבר באופוזיציה: קיומה של זו אינו מוכיח עדיין את קיומה של החרות, ואילו חוסר קיומה מוכיח את העבדות.