תפקיד האופוזיציה

מאמר עיתון: האומה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ג, 1 במרץ 1963
מתוך:
האומה 1963 כרך 4 עמ' 547-556

ודאי, בת-חורין היא המפלגה הליבראלית לקבל את ההצעה על הקמת גוש פרלמנטארי משותף או לדחותה. תנועת החרות רשמה לפניה את החלטת מוסדה המוסמך. אך החלטה זו לא תרתיע תנועה זו מלהוסיף ולמלא את כל שלושת התפקידים המוטלים על אופוזיציה ראויה לשמה.