תפקיד האופוזיציה

מאמר עיתון: האומה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ג, 1 במרץ 1963
מתוך:
האומה 1963 כרך 4 עמ' 547-556

למען האמת, אין האופוזיציה שלנו על סיעותיה מרבה בהצעות אי-אמון. מתוך זהירות יתירה היא מגישה אותן לעתים רחוקות מאוד. אבל אם קורה משהו מיוחד, לפי הכרתה של האופוזיציה, אין זו מסתפקת בהצעה רגילה, אלא מציעה דווקא הצעת אי-מון, ואפילו היא יודעת שהצעת אי-האמון לא תתקבל והממשלה תוסיף לכהן כמקודם.