תעודת עניות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ה, 1 באוגוסט 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 273-274

כל איש יודע, כי התקפה נעשית בשטח ולא בשמים; וכל בר-בי-רב מבין, כי אחרי ההתקפה באה הנסיגה. אי אפשר לקבוע מראש, שאסור לעבור בדרך זו, או אחרת, רק מפני שלידה ישנו ישוב עברי, או ערבי או טורקי. מה שמחייב את האחראי לפעולה (ולנסיגה), הוא להחזיר את החיילים ואת הציוד למקום. אם לשם כך צריך ללכת בדרך המלך - ילך; אם צריך לעבור בדרך עקיפין - יעקוף; אם צריך להבקיע דרך בשדות, יבקיע; ואם יש הכרח להכנס בקרב - יכנס, ירחיק את התקלה ויביא את אנשיו הביתה.