תסביך הבעלות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר התשכ"א, 3 במרץ 1961
מתוך:
עמוד 2

האמת קודמת לכל אצל מנהיגה של מפא"י; אבל אי אפשר לדעת, מתי הוא אומר אותה.