תסביך הבעלות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר התשכ"א, 3 במרץ 1961
מתוך:
עמוד 2

במדינתנו התפתח, מאז הקמתה, והגיע לשיא בשנים האחרונות, תססביך חולני ומסוכן בתכלית של בעלות בלתי חולפת, וא מועברת בירושה מצווה, על המדינה. מנהיגה של מפא"י לא רק מחזיק בקרני השלטון, אף על פי שהוא סולק, לעיני כל, מראשות ממשלה בעלת אמון הכנסת; הוא גם מנסה לקבוע, בידי מי יהיה השלטון – לא מי יהיה בממשלה – בעוד חמש עשרה שנה ויותר.