תנועה עצומה עממית

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' חשון התשל"ה, 18 באוקטובר 1974
נושא:
ממשל - בחירות, דמוקרטיה

הסילוף הזה של מושגי יסוד, כאילו דמוקרטיה מתבטאת בהצבעה פעם אחת בארבע שנים, ומאז היא קוימה חייב האזרח לשים מבטחו בממשלה ובכל אשר תעשה או לא תעשה, בבחינת האמרה הנלעגת: בעלי השררה יודעים טוב יותר. אין רעות רוח אנטי דמוקרטית הבלית יותר מזו. דמוקרטיה פירושה ערנות מתמדת של עם גם בין בחירות לבחירות. בהתעורר בעיה לאומית, מדינית, חברתית, או משקית גדולה, חייב הציבור לקום, לפעול, להגיב, לתבוע, שאם לא כן תהיה מנת חלקו עריצות הרוב או המיעוט.