תכנית לאיחוד הכוחות למען מלחמת השחרור

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' סיון התש"ה, 1 ביוני 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 262-263

ימים רבים - שבועות - חלפו מאז פנינו בקריאתנו, מאז הצענו את תכניתנו, שכוונתה לאחד את כל כוחות האומה ומטרתה להפעילם למען הצלת האומה ושחרורה. לא נענינו. אין יזמה, אין מעשה. אין אפילו מחשבה. נראה, כי קשה קליפת השיגרה כסלע, ונוחה ככורסה.

והעם מתבוסס בדמו. ושערי הגאולה נעולים. והמולדת משועבדת. והאופק אפל כצלמות.