תכנית לאומה הלוחמת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט תמוז התש"ו, 18 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 187-189

לפני שנה, בסיון תש"ה, פנינו לראשי הציבור העברי ועסקניו בתזכיר, בו נאמר בין השאר:

"אין אנו מאמינים, כי סוכנות יהודית אחרת, או הנהלה ציונית אחרת תוכל, בתור שכזו, לשנות את המצב. מאוחר מדי אמנם, דרושים לנו, בודאי, גם אנשים חדשים, אולם מה שדרוש לנו בראש ובראשונה, אלה הם מוסדות חדשים, מהפכניים, ודרכים חדשות, מהפכניות. את הקמתם ובחירתם באנו להציע.

אנו מציעים, כי האישים הראשיים של הישוב יתכנסו ויחליטו, כצעד מהפכני ראשון, להקים את שני המוסדות הבאים:

ממשלה עברית זמנית.

2. מועצה לאומית עליונה.

צעדיה הראשונים של הממשלה הזמנית יהיו:

א) - להודיע על הקמתה בקריאה גלויה חתומה בידי כל חברי הממשלה. מופנית לישוב, לעם העברי בתפוצותיו, ולאומות העולם.

ב) - להכריז, כי מאחר ששלטון המנדט הפך לשלטון כיבוש, המתנכל לזכויות הבלתי ניתנות לערעור של עם ישראל, נחשבת ארץ-ישראל לארץ כבושה; הישוב העברי נדרש להילחם לשחרור הארץ; העם העברי בתפוצות הגולה ועמי התבל החפשיים נדרשים להושיט עזרה למלחמת צדק זו.

ג) - לקרוא לישוב העברי לא להכיר בחוקי הממשלה הבריטית בארץ-ישראל ולא לציית לפקודותיה.

ד) - להכריז שביתה כללית ולהשבית את תשלום המסים לממשלת הכיבוש הזרה.

ה) - להבטיח שווי זכויות מלא וקידמה סוציאלית לאוכלוסיה הערבית.