תחנונים והצהרות אהבה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 53-54

"כמובן, לא התחנונים השפיעו; ולא הצהרות האהבה הכריעו. הכריעה העובדה, שעברים אנחנו וחיילים אנחנו. אלקי צבאות נתן לשרירינו כוח ואימן את ידינו למלחמה. בקרב הננו נופלים בלי רחמים לעצמנו. בקרב הננו מפילים חללים בלי רחמים לאויב. אך בשבוי, המרים את ידיו לאות התמסרות, אין אנו נוגעים, כי חוק הוא. ואלקי ישראל לימדנו חוק ומשפט גם במלחמה."