תחזיות דמוגרפיות והמציאות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשל"ב, 5 בנובמבר 1971
נושאים:
אישים - זאב ז'בוטינסקי. חירות האדם , לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מיעוטים , הסכסוך הישראלי פלסטיני - רוב יהודי. ריכוז האומה - שיבת ציון. זכויות אדם - שוויון זכויות. תיקון החברה

בקונגרס הציוני ה17, מול ומחמת ההתכחשות הרשומה בדברי ימינו, הציע זאב זבוטינסקי לקבוע במפורש כי מטרת הציונות היא מדינה היהודית. בשפת הקונגרס ההוא נקראה המטרה המוגדרת סופית. כעבור מספר שנים, הגיע זבוטינסקי למסקנה כי שם התואר "סופית" אינו הולם עוד את התקופה. זכיתי להיות בין אלה, אשר שמעו את הסברו מפיו. הוא אמר לנו לאחר שארץ ישראל תהיה למדינה יהודית, עם רוב יהודי, לא יסתיים תפקידה של הציונות. יבוא השלב השני, הלוא הוא תהליך של שיבת ציון המונית. השלב השלישי, או המקביל, יהיה בהפיכת מדינתנו למעין מעבדה לצדק חברתי.

זהו חזון אמת. בוודאי, לא בן לילה יקום. אבל הוא יאיר את דרכנו. יש לנו רוב יהודי בארץ ישראל. מטרתנו היא: רוב יהודים בארץ ישראל וחרות וצדק, שווי זכויות וקידמה, יהיו מנת חלקו גם של המיעוט. ועוד תחזינה עינינו, בוודאי עיני בנינו, בהגשמת החזון הזה.