תזכיר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אב התש"ה, 18 ביולי 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 263-268

ואנחנו, שנשבענו שבועת אמונים לא לסגת ולא להשבית את נשקנו, כל עוד לא תושג מטרת האומה, נהיה מוכנים ומאושרים להעמיד את עצמנו לרשות מוסדות המלחמה הכלל-לאומיים ולמלא, בשטח שיינתן לנו, את חובתנו.