תזכיר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אלול התש"ז, 1 בספטמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 7-10

 ביתורה של ארץ-ישראל הוא אקט בלתי חוקי. הארץ הזאת, שהיא מולדתו היחידה והנצחית של עמנו, היא שלמות היסטורית, גיאוגרפית וכלכלית. האין זה אבסורדי שהרי יהודה, השומרון והגליל צריכים להמסר לבעלות לא-יהודית? הן השמות עצמם מלמדים למי הבעלות החוקית עליהם. האין זה אבסורדי שירושלים - עיר דוד - צריכה לא להיות בירת מדינתנו? אמנם, בירושלים ישנם מקומות קדושים לדתות הנוצרית והמוסלמית. אבל אין כל קושי למצוא הסדר, שיבטיח את האכסטריטוריאליות של המקומות הקדושים, מבלי לגזול מאת עמנו את קדשי קדשיו, את עיר בירתו הנצחית.