תזכיר-למשלחות לעצרת או"מ המיוחדת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו ניסן התש"ז, 5 באפריל 1947

אנו מבקשים מכב' ומכל חברי ארגון האומות המאוחדות: לראות בבעיה, העומדת לדיון, את מה שיש בה:

לא סכסוך בין "שתי עדות", כי אם מלחמה בין אומה שוחרת חופש לבין מעצמה משעבדת, שהשתלטה, בעזרת תככים וכוח, על ארצה של אומה זו, ודנה אותה, על-ידי כך, למעשה, לכלייה: לא ענין למשחק דיפלומטי, בין גלוי ובין נסתר, ולא ענין לפילנטרופיה "פוליטית", כי אם ענין גדול של אומה גדולה, אך נרדפת, משועבדת ושותתת-דם, הדורשת את זכותה הטבעית והיסודית של כל אומה: את זכותה למולדתה היא, לחרות, לבטחון, לעצמאות.

כי אכן אומה זו גמרה אומר לשחרר את ארצה ולקוממה ולכוננה כמדינה חפשית, ורבבות מבניה יבכרו למות במלחמה למען ארצם וחרותם, מאשר להשלים עם חרפת השעבוד, עם קלון הפיזור והרדיפות ועם אותו "גורל יהודי" ששמו השמדה. את זאת הננו מאשרים בתור אלה, העומדים בקוו הראשון של חזית המלחמה - מלחמה שאין ולא היתה צודקת ממנה - לשחרור ארצנו וגאולת עמנו.