תוכנית מוריסון מתוקנת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 331-333

אין צורך להסביר, מהו האסון ההיסטורי הכרוך ב"פתרון" זה, ביחוד אם תתנשא מעליו חתימה יהודית. וסכנה זו, לאור הניתוח המציאותי, קיימת. היא ממש בוערת. לפיכך צריך לקדם את פני הרעה, הן במעשים מלחמתיים, והן במעשים מדיניים. צריך להקים חזית "אנטי חלוקתית" רחבה ביותר. ואין ספק שאפשר להקימה. עוד רבים הם הגורמים במולדת ובתפוצות, המוכנים להתייצב בכל כוחם נגד הפשע של הפיכת ירושלים וחברון ושכם ל"חוץ לארץ", נגד הפשע של הפקרת מיליונים על חשבון אלפים. את כל הגורמים הללו יהיה צורך לרכז בעתיד הקרוב סביב הדגל של שלמות הארץ, ריבונות העם ומלחמת השחרור.